Zadávání a editace uživatelů

Z Adochazka
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Editace uživatele.png

V sekci Nastavení -> uživatelé zvolte Vytvořit pro zadání nového uživatele, případně editovat pro úpravu stávajícího. A vyplňte příslušný formulář.

Parametry uživatele

Čislo

Číslo zaměstnance, které musí být unikátní. Podle tohoto čísla se párují uživatele s terminálem. Doporučujeme číselnou řadu 1,2,3... Po vytvoření uživatele z bezpečnostních důvodů již toto číslo nelze změnit.

Karta

Číslo karty, v případě že uživatel nepoužívá kartu čí přívěšek RFID, nechte pole prázdné.

Karty doporučujeme registrovat pouze v docházkovém systému na počítači, nikoliv v terminálu. Pokud registrujete kartu v terminálu a následně změny nepřehrajete zpět do počítače, riskujete později při opakovaném přehrání ztrátu těchto dat.

Heslo

Heslo pro přístup do docházky či identifikaci na terminálu. Heslo smí být jen číselné.

Kategorie

Vyberte příslušnou kategorii, podle které se bude řídit docházka pro daného uživatele. Více se dozvíte v sekci Nastavení pravidel směn.

Kategorie složená

Slouží například k sudým a lichým týdnům či jiných složitějších případech docházky. Více se dozvíte v sekci: Kategorie složená

Oddělení

Slouží k zařazení uživatelů do skupin. Dle těchto skupin lze například tisknout hromadné sestavy apod.

Aktivní

Nezapomeňte vybrat uživatele jako Aktivní, jinak nebude mít možnost přístupu skrze terminál.

Může editovat sám sebe

Je-li tato volba aktivní, tak uživatel může spravovat svoji docházku skrze tuto webovou aplikaci. Přístup uživateli můžete zpřístupnit tak, že mu přidělíte heslo.

Typ oprávnění

Typ oprávnění uživatele (Admin/uživatel/Vedoucí/Vedoucí náhled).

Admin - má přístup pro veškeré změny nastavení

Vedoucí - může upravovat docházku uživatelů ve stejném oddělení ve kterém je zařazen.

Vedoucí náhled - může prohlížet docházku uživatelům ve stejném oddělení ve kterém je zařazen.

Synchronizace s terminálem

Po každé změně uživatele (čisla karty, oprávnění, hesla či přidání nového), je nutné nahrát změny do terminálu. V případě, že používate aplikaci Adocházka klient spusťte ji a zvolte "přehrát nastavení a uživatele do terminálu", pokud používáte veřejnou IP, zvolte Nastavení -> Terminály -> Komunikace -> Přehrát nastavení do terminálu

Nové terminály řady DX, GX, FX podporují nahrávání změn automaticky.

Otisky prstu

Otisky prstu je možno registrovat či mazat pouze na terminálu. Jejich data se nikam nepřenáší.

Typ úvazku

Momentálně se využívá pouze v některých exportech do mzdových programů (například Helios).

Exportní číslo

Slouží pro export do mzdových systému. Pokud není vyplněno, použije se standardní číslo uživatele.

Smazání uživatele

Uživatele nedoporučujeme mazat. Raději jej nastavte jako neaktivního. Jednak tak přijdete i jeho docházku, ale pak je nutné i uživatele smazat ručně z terminálu.