Nastavení pravidel směn

Z Adochazka
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nastavení -> Kategorie

Kategorie řídí pravidla docházky pro zaměstnance, jejich pracovní dobu, fond či zaokrouhlení.

Lze vytvořit libovolný počet kategorií a nastavit tak docházku pro skupiny či jednotlivce.

Každý zaměstnanec může mít zvoleno více kategorií (v nastavení - uživatelé), což je vhodné například u více směnného provozu.

V případě, že si chcete situaci více směnných provozů zjednodušit, tak doporučujeme mít pouze jednu kategorii v niž povolte přesčas nad pracovní fond a mimo pracovní dobu. Zaměstnanec pak není ničím omezen a uvedená pracovní doba je jen informativní.

Po změně nastavení kategorie se změny neaplikují zpětně. Je však možné Přegenerovat měsíc.

Editace kategorie

Přesčasy

Přesčas mimo prac. dobu

Aktivujte pokud chcete, aby zaměstnanec mohl pracovat mimo svojí zadanou pracovní dobu vymezenou v sekci "Časy a fond pracovní doby".

Přesčas nad pracovní fond

Omezit pracovní dobu dle velikosti fondu. Zaměstnanec tedy nemůže odpracovat více než je fond dne.

Povolit lékaře mimo p.dobu

K lékaři je možno jít jen v pracovní dobu, v opačném případě je to neuznaný čas.

Automatické přestávky

Automatické přestávky

Aktivuje automatické počítání přestávek.

Pokud uživatel odpracoval více než 6 hodin, odečte se mu automaticky 30 minut přestávky. Pokud opracoval více než 12 hodin, pak se odečítá celá hodina. Tyto intervaly lze nastavit.

Automatické přestávky

Počet minut přestávky, které se automaticky odečtou z pracovní doby, pokud zaměstnanec odpracuje více než je nastaveno.

Přestávky - intervaly

Časové intervaly po kterých se automaticky odečte přestávka. Pokud není vyplněno, tak první přestávka se odečítá po 6 hodinách, druhá po 12 hodinách.

Zaokrouhlení a pravidla

Čas začátku odpolední

Pokud tuto volbu vyplníte, určí se po které hodině se započítává čas do kategorie "Odpolední". Tento čas lze pak vidět na měsíční sestavě.

Zaokrouhlení času [minuty]

Počet minut na které se má zaokrouhlit čas přístupů uživatelů (15,30, ..).

Pokud vyplníte tuto volbu, časy příchodů a odchodů se zaokrouhlí v neprospěch uživatele, tedy u 15 minut by to bylo například takto:

příchod v 5:55 -> zaokrouhlí se na 6:00

Příchod v 6:00 -> zaokrouhlí se na 6:05

Odchod v 14:30 -> zaokrouhlí se na 14:30

Odchod v 14:44 -> zaokrouhlí se na 14:30

Typ zaokrouhlení času

Vše - Zaokrouhlí se veškeré časy příchodů a odchodů

Jen příchody (v neprospěch) - Zaokrouhlí se jen první příchod do práce a to v neprospěch uživatele

Aritmeticky vše - Čas se zaokrouhlí aritmetickou metodou 12:40 -> 12:45, 12:35 -> 12:30, 12:51 -> 12:45, 12:57 -> 13:00. Vždy tedy na nejbližší interval bez ohledu zda-li jde o příchod či odchod.

Konečné časy(v neprospěch) - Zaokrouhlí se pouze konečné sečtené časy dne

Konečné časy(aritmeticky) - Zaokrouhlí konečné časy aritmetickou metodou

Nehrazená práce ve svátek

Pokud je volba aktivní, zruší se náhrady za svátky. Pokud zaměstnanec ve svátek se nedostaví do práce, nedostane náhrad a má absenci.

Naopak pokud volba není aktivní, zaměstnanec nemusí být přítomen a i tak má odpracované hodiny dle fondu. Pokud v práci je, hodiny se počítají do příplatku za svátek.

Penalizace příchodu - limit

Počet minut o které se musí do práce dostavit zaměstnanec dříve. Například je li začátek pracovní doby v 6:00 a tento limit je nastaven na 5 (minut), pak musí zaměstnanec přijít nejpozději v 5:55 jinak mu bude započítána penalizace ("Penalizace příchodu - čas penalizace").

Úprava času [minuty]

Připočte automaticky tuto hodnotu k celkové odpracované době. Tato funkce je vhodná při korekci ušlého času zaměstnance, který musí vykonat určitou činnost (převlékání, atd...) před začátkem pracovní doby.

Pokud zaměstnanec například stráví 5 minut před a po pracovní době převlékáním. Nastavte tuto hodnotu na "-10". Pak je zaměstnanci automaticky odečteno 10 minut z jeho pracovní doby.

Časy a fond pracovní doby

Zadejte pracovní dobu uživatelů pro příslušné dny. V případě že je povolen přesčas, lze pracovat i mimo vymezenou pracovní dobu.