Konfigurace

Z Adochazka
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Konfiguraci naleznete v Nastavení -> Konfigurace. Hodnoty jsou přednastaveny a ve většině případu je nebudete mít potřebu měnit. Pokud si přejete měnit nastavení směn, zaokrouhlení či jiné důležité volby, tak tyto možnosti naleznete v sekci Nastavení -> Kategorie.

Standardně je vše přednastavené, proto volby měňte pouze pokud Vám níže zmíněné nastavení nevyhovuje.

Konfiguracni volby

Započítat lékaře do pracovní doby

Pokud zaměstnanec odejde mimo pracovní dobu, jež je nastavená v kategorii, tak tato doba bude označena jako neuznaná.

Zobrazit upraveno

Lze ovlivnit zobrazení příznaku "U" - upraveno.

Minimální pracovní doba noční (3h)

Pokud je aktivní, je nutné odpracovat minimálně 3 hodiny noční směny, pokud uživatel odpracuje méně, je tato doba bez "příplatku".

Ořezávat noční přes měsíc

Zamezí přesahu noční směny do dalšího měsíce.

Započítat svátky do odpracované doby

Započítá svátky do sum odpracované doby. Kolonka CELKEM PRÁCE = svátek + práce.

Nutné aktivovat v případě, že používáte exporty do software Pamica.

Ignorovat záznamy externí čtečky

V případě že máte terminál ZEUS a k němu připojenou externí RFID čtečku, můžete touto volbou ignorovat všechny záznamy přijaté touto externí čtečkou.

Automatické přestávky dle intervalů

Je-li aktivní, tak automatické přestávky jsou počítány dle intervalu a nikoliv dle celkové odpracované doby. V současné době doporučujeme mít tuto volbu deaktivovanou.

Automatické ukončení přerušení dle fondu

Automaticky ukonči služební cestu, dovolenou, lékaře po dosažení pracovního fondu nestaveného v kategorii.

Konec pracovní doby včetně činností mimo pracoviště

Tato volba není funkční s automatickým odchodem SC, dovolenu či lékaře. Doporučujeme nepoužívat.

Povolit editaci uživatelům

Všichni uživatelé mohou editovat svojí docházku, v případě že mají vyplněné heslo, bez ohledu na jejich konkrétní nastavení.

Vedoucí stejné úrovně smí zobrazit ostatní vedoucí

Vedoucí ve stejném oddělení má možnost zobrazit docházku ostatních vedoucích.

EMail pro upozornění nových žádostí

Na uvedenou emailovou adresu ze zašle notifikace každé nové žádosti vytvořené přes Docházka -> Nová žádost.

Zprávy odesíláme z adresy: robot@adochazka.cz Doporučujeme přidat tuto adresu do seznam povolených adres, tak aby ji Vaše emailová služba neoznačovala jako SPAM.

EMail pro upozornění nových přístupů

Zašle notifikaci nových záznamů docházky na uvedený email. Je funkční pouze pro nové terminály DX, FX, GX, které disponují automatickou komunikací.

Zobrazit přítomné pro uživatele

Standardní uživatelé mají možnost zobrazení přítomných uživatelů.

Automatické ukončení SC

Služební cesta se ukončuje automaticky dle pracovní doby nestavené v Kategorii.

Víkend dle začátku směny

Dny o víkendu náleží do směny dle začátku směny. Pokud je tedy funkce aktivní, noční směna se nerozdělí mezi sobotou a nedělí, ale bude náležet jen dni ve kterém vznikla. Například tedy pokud uživatel má začátek v sobotu 20:00 a končí v neděli 4:00, tak se započítá 8 hodin do sobotní směny. Pokud by byla funkce deaktivována bude to 4 hodiny sobotní směny a 4 hodiny nedělní.

Upozorňujeme, že v případě deaktivace funkce se mohou vyskytnout problémy u automatických přestávek, proto nedoporučujeme vypínat tuto funkci společně s aktivací přestávek.

Země

Nastavení lokalizace (svátků) a pravidel pro danou zemi.

Doplňující text na tiskové sestavě

Text na spodní části tiskové souhrnné sestavy.

Pevný příchod pro externí čtečku

Průchod skrze externí RFID čtečku bude vždy označen jako "Příchod" bez ohledu na volbu v terminálu.

Povolit nulové přístupy

Speciální nastavení jež umožňuje nastavit hodnotu funkční klávesy (činnosti) na 0. Lze tak řešit čtečky jež není možno jinak přenastavit. Proto prosím tuto volbu neměňte bez konzultace s technickou podporou.

Tisknout neuznaný přesčas

Tiskne neuznaný přesčas na měsíční tiskové sestavě.

Tisknout dobu na pracovišti

Tiskne dobu na pracovišti na měsíční tiskové sestavě.

Stravenky

Zobrazí stravenky na některých sestavách.

Stravenky hodiny

Minimální odpracovaná doba na jeden den nutná k započítání nároku na stravenku.

Uzávěrky

Aktivace měsíční uzávěrek. Momentálně rozpracovaná funkce jež nedoporučujeme aktivně využívat.

Suma výpisu docházky pro předchozí den

Ve výpisu docházky se sumarizační řádek aktuálního stavu fondu a odpracovaných hodin zobrazí pro předchozí den, nikoliv pro aktuální den.

Stahovat fotografie z terminálů

Aktivace stahování fotografií pořízených terminálem. Je nutné mít terminál podporující fotografie (ZEUS) a taktéž mít aktivní volbu ukládání fotografií do přístroje, kterou naleznete přímo na terminálu.

Převádět Karty na čísla

Automatické odstraňování počátečních nul z čísel karet (například 0000123456). Některé starší modely terminálů nepodporují zadávání čísel bez nul a nové modely je naopak vyžadují.

Omezit náhrady za svátek

Aktivuje odečítání práce z náhrad za svátek.